zdefiniowałeś płatność czekamy na informację z banku o zleceniu wpłaty