Podpisywanie między pracownikiem a pracodawcą umowy zlecenie jest coraz częstszą praktyką, wynikającą głównie z wymogów współczesnego rynku pracy. Nie jestem zwolennikiem demonizowania tego typu umów (bo umowa zlecenie może mieć różne wersje, w zależności na czym najbardziej zależy danej stronie), ponieważ jeżeli zarówno zatrudniany, jaki i zatrudniający będą pamiętali...
Środki higieny osobistej muszą być zapewnione każdemu pracownikowi bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i sposób zatrudnienia. Niespełnienie tego obowiązku jest łamaniem kodeksu pracy i może podlegać odpowiednim karom. Ilość i zakres środków higieny osobistej, którą pracodawca musi zapewniać swoim pracownikom, zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a co za...