Jakie są rodzaje dokumentów magazynowych i co trzeba o nich wiedzieć

Do prawidłowego funkcjonowania każdego magazynu niezbędny jest odpowiedni program komputerowy, który zapewni poprawne zarządzanie dokumentami magazynowymi. To właśnie za pomocą tych dokumentów odnotowuje się wszelkie ruchy towarów na magazynie. Jest to niezbędna czynność pomagająca w utrzymaniu porządku stanów magazynowych. Jakie zatem są rodzaje dokumentów magazynowych oraz co warto o nich wiedzieć? O tym opowiemy poniżej.

Dokumenty magazynowe związane w przyjęciem towarów

Każdy towar, który zostaje przyjęty na magazyn musi zostać w pewien sposób udokumentowany. Najlepszym sposobem na to, jest między innymi program obsługi magazynów wfirma.pl. Za pomocą programów do zarządzania magazynem możemy w prosty sposób generować podstawowe dokumenty. Pierwsza grupa dokumentów magazynowych związana jest z ruchami towarów w obrębie magazynu. Podstawowym dokumentem magazynowym jest przyjęcie zewnętrzne, czyli PZ. Jest on stosowany w momencie zakupu lub nieodpłatnego przyjęcia towaru. Za jego wystawienie odpowiedzialny jest pracownik magazynu. Dokument PZ wystawiany jest na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę. Każdy dokument PZ powinien zawierać:

 • datę wystawienia oraz datę przyjęcia towaru,
 • numer kolejny dokumentu,
 • indywidualne oznaczenie towaru,
 • cenę jednostkową,
 • ilość towaru,
 • dane pracownika magazynu oraz dostawcy,
 • podpis pracownika wystawiającego PZ,
 • podpis dostawy oraz odbierającego.

Kolejny dokument to przyjęcie wewnętrzne – PW. Jest to dokument używany w momencie przyjęcia towaru, którego nadawcą jest jednostka wchodząca w skład przedsiębiorstwa lub, gdy kontrahent jest nieznany. Elementy dokumentu PW są tożsame z PZ. Co więcej, wyróżnia się również dokumenty zwrotu wewnętrznego – ZW, związane z ze zwrotem materiału, który został pobrany w ilości większej niż było to wymagane. Możemy się również spotkać z dokumentem, który potwierdza przemieszczenie materiałów między magazynami tego samego przedsiębiorstwa, czyli dokument MM. Przesunięcie międzymagazynowe w tym przypadku związane jest z przychodem.

Dokumenty magazynowe związane z wydaniem towaru

Kolejna grupa dokumentów magazynowych nazywana jest dokumentami rozchodowymi. Związane są one z ruchem wychodzącym towaru z magazynu. Podstawowym dokumentem należącym do tej grupy jest WZ, czyli wydanie na zewnątrz. Dokument ten potwierdza wydanie towaru z magazynu związane z jego sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem. Elementy dokumentu WZ są takie same jak w przypadku przyjęcia zewnętrznego. Kolejny dokument nieco różniący się od WZ, to rozchód wewnętrzny. RW jest stosowany w przypadku, kiedy towar jest wydawany na potrzeby wewnętrzne firmy i jest wstawiany przez magazyn dokonujący wydania towaru. Oprócz standardowych elementów dokumentów magazynowych, dokument RW zawiera również:

 • oznaczenie działu, do którego należy przypisać koszt,
 • numery konta kosztowego oraz wydziałowego, jeśli prowadzone są pełne księgi rachunkowe,
 • informacje skąd wydano magazyn i gdzie ma on trafić,
 • numer konta syntetycznego oraz ilość zapasów, która została na magazynie (w przypadku, gdy firma prowadzi pełne księgi rachunkowe).

Dodatkowo do grupy dokumentów rozchodowych zalicza się MM, czyli przesunięcia magazynowe. Dokument MM potwierdza przemieszczenie towarów między magazynami wewnątrz firmy, które związane są z rozchodem. Aby szybko i poprawnie wystawić dokumenty magazynowe niezbędny jest odpowiedni program do zarządzania magazynem. Dlatego prowadząc przedsiębiorstwo z zapleczem magazynowym, bezwzględnie należy wyposażyć się w odpowiedni system.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail. Wymagane pola są oznaczone *