Jak zapewnić pracownikom środki higieny osobistej?

0
814

Środki higieny osobistej muszą być zapewnione każdemu pracownikowi bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i sposób zatrudnienia. Niespełnienie tego obowiązku jest łamaniem kodeksu pracy i może podlegać odpowiednim karom. Ilość i zakres środków higieny osobistej, którą pracodawca musi zapewniać swoim pracownikom, zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a co za tym idzie, zanieczyszczenia ciała, które powstaje podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Pracownicy fizyczni, a umysłowi

W wypadku pracowników fizycznych, którzy narażeni są w czasie pracy na ubrudzenia, zapewnienie środków myjących oraz miejsc do mycia, nikogo nie dziwi. Ustawodawca jednak nakłada na firmy także obowiązek zapewnienia odpowiednich środków higieny osobistej pracownikom biurowym i umysłowym. Każdy pracownik ma bowiem nieograniczone prawo do mycia rąk w trakcie dnia w pracy. Pracodawca musi więc zapewnić dostęp do bieżącej wody oraz środki higieniczne. Chcesz wiedzieć, na co jeszcze zwracać uwagę? Tego dowiesz się korzystając z usług ekspertów: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/bhp-i-ochrona-srodowiska.

Przydział środków higieny osobistej

Zasady przydziału środków higieny osobistej dla pracowników muszą być określone np. w regulaminie pracy, porozumieniu z przedstawicielem pracowników lub innym dokumencie regulującym zasady zakładu pracy. Rodzaj oraz ilość środków higieny osobistej, które przysługują pracownikom powinny uwzględniać przede wszystkim stopień zabrudzenia w czasie wykonywanej pracy, wymogi higieny związane z pełnieniem obowiązków w pracy, wymogi związane z przestrzeganiem zasad sanitarnych.

Warto podkreślić, że środki które wydaje pracodawca należą do niego i muszą być używane tylko w zakładzie pracy. Pracownicy dzielą się na grupy pracowników zróżnicowane pod względem typu wykonywanej pracy oraz stopień zabrudzenia. Istnieje sześć podstawowych grup, a przyporządkowanie danego pracownika do odpowiedniej grupy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiednich środków higieny osobistej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here