Jak ważna jest komunikacja w biznesie?

0
175

Komunikacja w biznesie to często pomijany, ale istotny aspekt prowadzenia firmy w XXI wieku. W świecie, w którym człowieka często traktuje się jako kolejny produkt, warto obrać inną, bardziej empatyczną strategię biznesową. Poprzez zapewnienie dobrych węzłów komunikacji między pracownikiem a pracodawcą, czy klientem a firmą, jesteś w stanie osiągnąć o wiele więcej, niż powtarzając rozwiązania przestarzałych i bezdusznych korporacji. Niestety, dawni absolwenci uczelni nie wiedzą, jak powinna wyglądać poprawna komunikacja w biznesie.

Komunikacja z klientem

Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji pozwala na pozyskanie nowych możliwości, klientów i lepszego PR. Wykorzystanie prostych i przestarzałych metod komunikacji, w których akcent kładzie się na szybkie i pazerne zwrócenie uwagi potencjalnego klienta, jest już obiektem żartów w nowoczesnych naukach o zarządzaniu i marketingu. Podstawą bardziej dbałego i nowoczesnego modelu nawiązywania relacji jest stworzenie profilu osoby, do której docelowo ma dotrzeć reklama bądź komunikat. Dzięki wykorzystaniu coraz większej ilości doświadczeń z dziedzin takich jak psychologia czy socjologia staje się to możliwe. Dobrze sprofilowany klient to również klient, do którego można dotrzeć w sposób głębszy, niż wyróżniający się kolor opakowania albo hasło reklamowe. W tej metodzie komunikacji wykorzystuje się indywidualne uprzedzenia i preferencje klienta, w których nie jest on odosobniony. Jeśli uda się trafić w punkt, który jest dla niego kluczowy, od razu zainteresuje się prezentowaną przez firmę ofertą.

Komunikacja w firmie

W tradycyjnym modelu komunikacji między pracownikiem a pracodawcą występuje wiele zagrożeń i archaizmów. Sztywne, stresujące mechanizmy pięcia się po szczeblach kariery połączone z surową i scentralizowaną strukturą zarządzania nie dają w nowoczesnej gospodarce wystarczających efektów. Dlatego coraz więcej firm, zwłaszcza w tych najbardziej innowacyjnych sektorach gospodarki, wprowadza nowe modele interakcji między przełożonymi a podwładnymi. Starając się zatrzeć niewidzialną granicę hierarchii, przełożeni oferują „empowerment”i zwracają większą uwagę na potrzeby i sugestie pracowników. Jedną z praktycznych form wykorzystania takiej relacji jest organizowanie częstych zebrań, na których każdy zachęcany jest do zabrania głosu. Taki model biznesowy pozwala na wypracowywanie lepszych, nowoczesnych rozwiązań, ale też zwiększenie poczucia identyfikacji pracownika z wykonywanym zawodem. Podejście to jest coraz popularniejsze wśród kręgów naukowych. Studia zarządzanie oferują kompleksową ofertę przygotowującą przyszłych kierowników i menadżerów. Warto zapoznać się z nią pod adresem https://wseh.pl/pl/aktualnosci/dlaczego-warto-studiowac-na-kierunku-zarzadzanie.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here